Menu

Vrácení a reklamace

Vrácení zboží

Od kupní smlouvy můžete odstoupit bez uvedení důvodu, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy nám můžete oznámit jakýmkoli jednoznačným prohlášením, např. zaslat e-mailem info@yedoo.cz nebo písemně společně se zbožím na jednu z následujících adres:

 • INTREA-PIKO, s.r.o., Radlická 80, 150 00 Praha 5 (otevřeno máme Po – Pá, 8.30 –16.00) Mapa
 • INTREA-PIKO, s.r.o., Skladový areál Brunka 64, 396 01 Humpolec (Po – Pá, 6:00 – 14:30)  Mapa

Prohlášení musí obsahovat tyto údaje:

 • Vaše jméno a příjmení, e-mail, tel. číslo, adresu
 • Údaje o zakoupeném zboží (název, pod kterým je zboží vedené v e-shopu či katalogu, datum objednání a přijetí zboží)
 • Doklad o zaplacení
 • Do prohlášení také uveďte číslo účtu, na který vám můžeme vrátit peníze. O jiném způsobu vrácení peněz se s námi domluvte předem.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení zde.

Vrátíme vám nejen peníze za zboží ale i náklady spojené s jeho dodáním k vám, maximálně však do výše odpovídající nejlevnějšímu nabízeného způsobu přepravy. Částku vám zašleme nejpozději do 14 dnů od přijetí vašeho prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve než nám vrátíte zakoupené zboží. Náklady na vrácení zboží hradíte vy.

Zboží včetně poskytnutého dárku a dokladu o zaplacení nám na vlastní náklady zašlete nebo předejte osobně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Vrácené zboží musí být nepoškozené, neopotřebované, a, je-li to možné, v původním obalu. Zboží zaslané na dobírku nemůžeme přijmout.

Pokud si přejete zboží pouze vyměnit, kontaktujte nás na info@yedoo.cz, případně volejte na tel. číslo 737 279 226.

Reklamace – uplatnění práv z vadného plnění

Úplné znění reklamačního řádu včetně reklamačního formuláře si můžete stáhnout zde.

Na nově zakoupené zboží poskytujeme záruku 36 měsíců. Záruční lhůta začíná platit v den, kdy si zakoupené zboží převezmete. Reklamaci můžete uplatnit těmito způsoby:

a) Vzdáleně (tuto cestu upřednostňujeme a je výhodná i pro vás)

Prostřednictvím pošty či e-mailu service@yedoo.eu nám sdělte důvody reklamace, pošlete fotodokumentaci vzniklé závady a kopii dokladu o koupi. My reklamaci posoudíme a co nejdříve vám dáme vědět, jakým způsobem reklamaci vyřešíme. 

V případě, že se na vadu nebudou vztahovat reklamační podmínky, ušetříte si náklady spojené se zasíláním výrobku.

b) Písemně

Reklamovaný výrobek zašlete spolu s odůvodněním reklamace a kopií dokladu o koupi na jednu z níže uvedených adres. Do odůvodnění reklamace uveďte:

 • Vaše jméno a příjmení, e-mail, tel. číslo, adresu
 • Údaje o zakoupeném zboží (název, pod kterým je zboží vedené v e-shopu či katalogu, datum objednání a přijetí zboží)
 • Kopii dokladu o zaplacení
 • Popis závady nebo odůvodnění reklamace
 • Číslo účtu, na který vám můžeme vrátit peníze. O jiném způsobu vrácení peněz se s námi domluvte předem.

My vás budeme obratem informovat o způsobu a předpokládaném termínu vyřízení reklamace. Pozor, náklady spojené s doručením a balením reklamovaného zboží v případě neuznané reklamace hradíte vy, jako kupující.

c) Osobně

Reklamovaný výrobek přineste na jednu z níže uvedených adres, kde na místě rozhodneme o způsobu vyřízení reklamace (záruční oprava, výměna zboží, sleva z kupní ceny, odstoupení od kupní smlouvy - viz úplné znění obchodních podmínek na stránce níže).

 • INTREA-PIKO, s.r.o., Skladový areál Brunka 64, 396 01 Humpolec (Po – Pá, 6:00 – 14:30) Mapa
 • INTREA-PIKO, s.r.o., Radlická 80, 150 00 Praha 5 (otevírací doba) Mapa

Záruční lhůta neběží ode dne uplatnění reklamace (práv z vadného plnění) až do doby, kdy bude opravené zboží připravené k vyzvednutí.

Záruka se vztahuje pouze na materiálové nebo výrobní vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době. Záruka se nevztahuje na vady, které vznikly běžným opotřebováním, nevhodným užíváním, nedodržením pokynů stanovaných výrobcem, neodborným zásahem či vnější událostí.

Yedoo Newsletter